تجهیزات تابلویی

PLC های طراحی شده در شرکت ارگ جهت اتوماسیون و هوشمند سازی ساختمان می باشد ،ساختار کلی این دستگاه قابلیت دریافت اطلاعات از انواع سنسورهای صنعتی و موجود در بازار را فراهم می نماید. دستگاه مورد نظر با طراحی صنعتی مقاوم در برابر اغتشاشات موجود در محیط های صنعتی از قبیل ارتعاش نوسان برق و نویزهای الکتریکی می باشد

نشانی شرکت:

تهران – خیابان شریعتی – خیابان سجادی – کوچه محتشمی – پلاک 31 واحد 3

نشانی کارخانه:

اصفهان – خیابان ولیعصر – خیابان همت – کوچه خسروآبادی – پلاک 34