خانه هوشمند ارگ

مدیریت روشنایی
روشنایی
امنیت با خانه هوشمند
امنیت
مدیریت دما
دمای هوشمند
پرده هوشمند
پرده هوشمند
مدیریت مدیا
موسیقی هوشمند
باغ هوشمند
باغ هوشمند
آشنایی با خانه هوشمند

هوشمند سازی ساختمان

 خانه هوشمند ارگ، در این سیستم ،دستگاه کنترلر مرکزی مغز متفکر سیستــم است و تمام وظایف نظارتی و کنترلی را به عهده دارد. سیستـم کنتـرل مرکـزی ارگ هسته اصلی خانه هـوشمند می باشد واطلاعات بین اجزای خانه ، برنامه ریـزی و مدیریت کلیه سیستم های تحت کنترل را بر عهده دارد. با استفاده از این سیستم علاوه بر کنتــرل از طریق نرم افزار موبایل میتـوان از راه دور و با استفاده از شبکه اینترنت مـدیریت خانه هوشمند و کنتــرل کلیه اجزای ساختمان هـوشمند را انجام داد. تعریف حالت های مختلف برای رنگ و شدت نور روشنایی محیط ، تعریف سـناریوهای مختلف از قبیل زمانبندی کارکرد اجزای ساختمان هوشمند و یا حالت امنیتی تنها بخشی از امکانات این سیستم میباشد.انعطاف پذیری بالای سیستم هوشمند ارگ، به کـاربران این امکان را می دهد تا در جایگاه یک طراح به خلق سناریو های مورد نظرخود پرداخته و رویدادهای مـورد انتظار از سیستم هوشمند را برنامه ریزی کنند.

هزینه های هوشمندسازی ساختمان! استعلام بگیرید

همه چیز درباره برق هوشمند ساختمان

اگر سری به آگهی های فروش واحدهای مسکونی زده باشید، در برخی از آگهی ها به برق هوشمند ساختمان اشاره شده است. این تکنولوژی جدید